Hoa Sơn Luận Kiếm

Tham Gia

NPC Tham gia Điều Kiện

NPC Hoa Sơn Lão Tẩu

Địa điểm: Hoa sơn kỳ trường cảnh (325/224)

Thời gian: 22h hằng ngày

Thời lượng báo danh: 10 phút

Thời lượng trong trận: Tối đa 30 phút

30 Vạn Lượng

 

Phần thưởng

Hình thức Phần thưởng
Không hạ gục được ai 200 triệu kinh nghiệm
Hạ gục mỗi 1 người 200 triệu kinh nghiệm và 20 Tiền Đồng
Còn sống sót hoặc ở lại cuối cùng 2 Tỷ kinh nghiệm và 500 Tiền Đồng và 1 điểm bất bại
5 Điểm bất bại ... Đang cập nhật