[Phi Long Tại Thiên] - Phần thưởng hoạt động cày tiền và xu

Dưới đây là thời gian hoạt động và phần thưởng nhận được khi tham gia các hoạt động

Hằng giờ Vượt ải (1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h)
Vận tiêu: 2 lần/1 nhân vật/1 ngày ( 8h-10h, 19h-20h, 22h-23h )

40 Lần/Ngày Dã tẩu (Cả Ngày)

10h00 Phong Lăng Độ

11h00 Tống kim

12h25 Viêm Đế

12h00 Hạt Huy Hoàng (CLĐ)

13h00 Boss hoàng kim Đại

14h25 Viêm Đế

15h00 Tống kim

16h25 Viêm Đế

17h00 Tống Kim

18h00 Liên Đấu (Tự Do)

18h45 Boss hoàng kim Đại

19h00 Tống kim

19h00 Phong Lăng Độ

19h45 Boss Siêu Hoàng Kim

20h00 Liên Đấu (Tự Do)

20h00 Hạt Huy Hoàng (CLĐ)

20h00 Thất Thành Đại Chiến (Thứ 6)

20h25 Viêm Đế

21h00 Tống kim (Thưởng Xu x2)

22h25 Viêm đế

22h45 Boss hoàng kim Đại

23h00 Phong Lăng Độ

Tống Kim khung thưởng giờ 13h và 21h

Tống kim 21h và 13h  sẽ có phần thưởng TOP tại NPC Quân Nhu như sau:

TOP Tống kim 21h-13h Xu nhận được
TOP 1 600 Xu
TOP 2 500 Xu
Top 3 400 Xu
TOP 4-6 300 Xu
TOP 7-10 200 Xu

Còn lại các nhân vật có tích lũy trên 3000 sẽ nhận được 1 tỷ kinh nghiệm và 100 Xu

Khi kết thúc tống kim các nhân vật có yêu cầu dưới đây sẽ nhận số xu và kinh nghiệm tương ứng

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

Phong Lăng Độ

-Khi hoàn thành tất cả các ải trên thuyền. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên từ 40 đến 60 Xu
Ngẫu nhiên từ 10 tới 20 Vạn
2 Tỷ kinh nghiệm cộng dồn
200 Tui NL

Thời gian mở bến thuyền vào 19h và 23g hàng ngày

(Lưu ý: chỉ có Bến Thuyền 1 hoạt động)

Viêm đế

-Khi hoàn thành tất cả các ải trên thuyền. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên từ 30 đến 50 Xu
200 Tói Nguyen Lieu
Ngẫu nhiên từ 5 tới 10 Vạn
1 Tỷ 5 kinh nghiệm cộng dồn

-Khi tiêu diệt người sẽ nhân được 50.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

-Khi qua ải sẽ nhận được 1.000.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

-Khi tiêu diệt Boss sẽ nhận được 500.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

-Khi tiêu diệt Boss cuối sẽ nhận được 500.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

(Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể tham gia hoạt động này 3 lần)

Vượt ải

-Khi hoàn thành tất cả các ải. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên 10 đến 20 Xu
Ngẫu nhiên từ 5 tới 10 Vạn
1 Tỷ kinh nghiệm cộng dồn

Hạt huy hoàng

-Khi sử dụng hạt huy hoàngi. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên 1-3 Xu
500 Triệu kinh nghiệm không cộng dồn

 

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

(Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể tham gia hoạt động này  3 lần)

Boss sát thủ

-Khi hoàn thành nhiệm vụ. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên từ 2 - 6 xu
300 triệu kinh nghiệm không cộng dồn
50 Túi sự kiện

(Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể tham gia hoạt động này 8 lần/nv)

Boss Hoàng Kim

-Khi tiêu diệt Boss sẽ rơi ra những phần thưởng trọng điểm. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

 100 xu

1 tỷ kinh nghiệm không cộng dồn

Xung quanh 400 triệu

Bảo rương đồ phổ
Tàn bản đồ
Đại Lực Hoàn, Phi Tốc
200 Túi Nguyên Liệu

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác