[Phi Long Tại Thiên] - Lộ trình phát triển

Thời gian Nội dung lộ trình
19h 20/07/2021 Bắt đầu thử nghiệm máy chủ
12h 24/07/2021 Kết thúc thử nghiệm máy chủ
19h 24/07/2021 Chính thức khai mở máy chủ
10h 27/07/2021 Mở kỹ năng 150 và nâng cấp trang bị Huyền Viên
20h 30/07/2021 Thất thành đại chiến
19h 31/07/2021 Mở nâng cấp trang bị Tữ Mảng và Phi Phong Cấp 6 và Ấn cấp 7
18h 03/08/2021 Mở tính năng Liên Đấu (Đơn đấu tự do môn phái)
19h 08/08/2021 Mở nâng cấp trang bị Kim Ô và Phi Phong Cấp 7 và Ấn cấp 8
19h 24/08/2021 Mở tính năng Trùng Sinh lần 1