Hướng dẩn nạp tiền và phần thưởng mốc nạp

Nạp lần đầu

Phần thưởng Số lượng

Vũ khí hoàng kim môn phái tự chọn (7 Ngày)

Ngựa Du Huy (7 Ngày)

1
Trang sức Hồng Ảnh (3 Ngày) 50% Kinh nghiệm 1
Hồi tiên đơn Lễ Bao 5
 Lệnh bài vi sơn đảo 2

 

Lưu ý: Các tài khoản nạp trên 50.000 VNĐ mới có thể nhận thưởng tại Lễ Quan.

Tỉ lệ nạp xu qua ngân hàng/MoMo

Mệnh Giá Xu Nạp Thẻ Cào Xu Chuyển Khoản
10.000 VND 120 Xu 150 Xu
20.000 VND 240 Xu 300 Xu
50.000 VND 600 Xu 750 Xu
100.000 VND 1200 Xu 1500 Xu
200.000 VND 2400 Xu 3000 Xu
500.000 VND 6200 Xu 8000 Xu
1.000.000 VND 12.500 Xu 17.000 Xu


Hướng dẩn nạp tiền qua MoMo/Ngân hàng

Các bạn chuyển khoản vào thông tin sau và để lại lời nhắn "VLKH <tên tài khoản>" để xu nhận được một cách nhanh nhất có thể.

Ví dụ: VLKH anhyeuem123

Phương thức Số tài khoản Tên chủ
Momo 0779506712 NGUYEN VAN CONG
Vietcombank 0431000235800 NGO VAN NGOC

Tích lũy mốc Tiền Đồng. 

Số Xu đã nạp Phần thưởng 
1.500 Xu 150 Tiền Đồng + Long Đảm 20%
3.000 Xu 300 Tiền Đồng
6500 Xu 700 Tiền Đồng
15.000 Xu 1.500 Tiền Đồng +1 Đá Cường hóa max Option trang bị Kim Ô
30.000 Xu 3.000 Tiền Đồng + 2 Đá Cường hóa max Option trang bị Kim Ô

70.000 Xu

7.000 Tiền Đồng + Siêu Quang Hoàng Kim
100.000 Xu 10.000 Tiền Đồng + Long Thiên Cao Cấp
140.000 Xu 10.000 Vạn Lượng + 5000 Tiền Đồng + 30 Mảnh ấn 1*

Lưu ý: Các nhân vật khi đủ mốc tích lũy có thể đến NPC Lễ Quan để nhận thưởng và có vấn đề về nạp tiền xin liên hệ qua Fanpage.