Phong Lăng Độ - Bến Thuyền

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Nhưng hiện tại BQT đã mở bến thuyển để cho các anh hùng hảo hán có thể khai phá bên bờ bắc của Phong Lăng Độ.

Nhưng khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Điều Kiện và Thời Gian.

Điều Kiện : 

Áp dụng tất cả nhân vật trên lv 120.
Cần 1 lệnh bài Phong Lăng Độ hoặc 200 tấm Mật Đồ Thần Bí.

Thời Gian :

Mỗi tiếng 19h và 23h hằng ngày

Hướng Dẫn Tham Gia.

Tất cả chỉ tại bến thuyền 1

Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.

Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh:Hạ gục nhận ngẫu nhiên nhận các phần thưởng giá trị.
Lưu Ý:

- Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.

- Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.

- Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Phần thưởng

Nhận thưởng khi tiêu diệu boss thủ lĩnh
Túi Sự Kiện x50 Bảo rương Đồ Phổ Vân Lộc
Phúc Duyên Lộ Đại Tiền Đồng