Quốc Chiến Thiên Tử

Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ đăng cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư. Và đây chính là Thiên Tử Quốc Chiến - tính năng mới nhất của Võ Lâm Miễn Phí trong năm 2019 được áp dụng từ sau bảo trì ngày 23/03/2019! Thân mời quý nhân sĩ tham gia và trải nghiệm trận Tống Kim nghiêng thành đổ lửa, chấn động giang hồ...

NPC liên quan

 • Điều kiện tham gia: Nếu 2 bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ diễn ra trận Thiên Tử Quốc Chiến. Nếu 1 bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh sẽ chỉ có trận Tống Kim thường.
 • Thời gian: 21h00 tối thứ 2 hàng tuần.
 • Thể thức: Như 1 trận tống kim bảo vệ nguyên soái. Bang chủ bang hội chiến thắng sẽ nhận được tư cách để Đăng Cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư.

Cách thức tham gia

   • Sau trận Công Thành thứ 6, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ. Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ. Nếu chiếm cả Lâm An và Biện Kinh, Bang chủ sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ.
   • Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.
     
    Võ Lâm Miễn Phí
    Biện Kinh (222/190)
    Võ Lâm Miễn Phí
    Lâm An (184/202)

    Võ Lâm Miễn Phí

    Võ Lâm Miễn Phí

   • Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).

Võ Lâm Miễn Phí

  • Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử. Nếu 1 Bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ chỉ có 1 Quốc Chủ và đến thứ Hai lúc 21h00 sẽ không có trận đánh Thiên Tử mà chỉ là Tống Kim thông thường, Quốc Chủ có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
  • Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.
  • Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là không giới hạn và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng 1 ngày.
  • Chỉ có đồng đạo trong 2 Bang chiếm Biện Kinh và Lâm An có thể vào tham chiến. Đồng đạo khác muốn vào tham chiến hỗ trợ cần phải có quốc chiến lệnh bài (các Bang liên minh của 2 bang chiếm Biện Kinh và Lâm An vẫn phải dùng lệnh bài để có thể vào chiến trường).
  • Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 100 người.
  • Trong quốc chiến Quốc chủ có thể đẩy thành viên ra khỏi chiến trường.
    

   Võ Lâm Miễn Phí

  •  
  • Quốc Chiến Tống Kim không thể sử dụng các loại thuốc Tống Kim.
 • Danh sách vật phẩm không thể sử dụng:
Chiến cổ
Lệnh bài
Binh Sĩ hiệu phù
Tống Kim Ngoại Phổ hoàn
Tống Kim Ngoại Độc hoàn
Tống Kim Ngoại Băng hoàn
Tống Kim Nội Phổ hoàn
Tống Kim Nội Độc hoàn
Tống Kim Nội Băng hoàn
Tống Kim Nội Hỏa hoàn
Tống Kim Nội Lôi hoàn
Tống Kim Trường Mệnh hoàn
Tống Kim Gia Bào hoàn
Tống Kim Cao Thiểm hoàn
Tống Kim Cao Trung hoàn
Tống Kim Phi Tốc hoàn
Tống Kim Phổ Phòng hoàn
Tống Kim Băng Phòng hoàn
Chuyên dùng cho Tống Kim Lôi phòng hoàn
Chuyên dùng cho Tống Kim Hỏa phòng hoàn
Chuyên dùng cho Tống Kim Độc phòng hoàn
Bồ câu
Kháng Đơn Chi Giác
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (đại)
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (trung)
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu)
 • Phương thức thắng thua cũng giống như trong các trận Tống Kim hiện tại.
 • Quyền lợi của Quốc chủ:
  • Vòng sáng: Kỹ năng vốn có + 1 cấp.

Võ Lâm Miễn Phí

 • Quyền lợi của Thiên tử:
  • Danh hiệu Hoàng đế
  • Vòng sáng Hoàng đế: Kỹ năng vốn có + 1 cấp, kỹ năng công kích +20%

Võ Lâm Miễn Phí

 • Điều kiện đăng cơ Thiên Tử:
  • Bang chủ Bang chiến thắng trong Quốc Chiến Tống Kim sẽ đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
  • Nếu Bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh thì Bang chủ chỉ cần đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
  • Thời gian đăng cơ Thiên Tử: 21h00 – 24h00 thứ hai.
 • Những đặc quyền của Thiên Tử:
  • Thiên Tử đến NPC Nội Các Thượng Thư tại Lâm An (tọa độ 184/202) và Biện Kinh (tọa độ 222/ 190) để nhận các đặc quyền và vật phẩm thưởng.
  • Một Thiên Tử sẽ có những đặc quyền sau:
   + Thiên Tử Ngọc Tỉ: Thiên Tử Ngọc Tỷ có công dụng tiêu diệt đối thủ không lên PK. Khi bị chết sẽ có tỉ lệ biến mất.
   + Phần thưởng Thiên Tử: 5000 Tiền Đồng và 2000 Vạn Lượng và Thiên Tử Chỉ Giới (7 ngày)
   + Thiên Tử có thể cấm ngôn nhân vật khác trong 15 phút. Giới hạn 1 lần/ngày.

Võ Lâm Miễn Phí