Sự Kiện - Bóng đá World Cup

Wazzup chào mấy anh em, hôm nay bổn trang giới thiệu anh em chi tiết về sự kiện bóng đá đầy nợ nần này!

Thời gian và điều kiện tham gia:

  • Thời gian diễn ra: 19h ngày 24/07/2021.
  • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 100 trở lên.
  • Điều kiện: bắt buộc phải chạy autoupdate để cập nhật phiên bản mới nhất.

 

NPC liên quan:

Hình ảnh

Ghi chú

Vị trí: Ba Lăng Huyện 203/198

Chức năng: Chế tạo bóng

Lưu ý: hạn chót ghép đến 23h 18/08/2021.

Nguyên liệu

Cách ghép vật phẩm

Thành phẩm

Phần thưởng

Bóng da

5 Ruột cao su + 5 Chất dẻo = 1 Bóng da

Sử dụng tối đa 2000/nhân vật

Phần Thưởng:

3.000.000 Exp

Bóng hoàng kim

5 Ruột cao su + 5 Chất dẻo + 2 Vạn Lượng = 1 Bóng hoàng kim

Sử dụng tối đa 3000c/nhân vật

Phần Thưởng:

6.000.000 Exp

Tử, Lam, Lục Thủy Tinh

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Bóng Bạch Kim

Tinh Hồng Bảo Thạch

Bảo rương đồ phổ Vân Lộc

Hoa Hồng

Hoa Trắng

Phi Phong Cấp 1

Phúc Duyên Tiểu

Bóng Bạch Kim

5 Ruột cao su + 5 Chất dẻo + 3 Vạn Lượng  + 3 Tiền Đồng = 1 Bóng bạch kim

Sử dụng tối đa 6000c/nhân vật

Phần Thưởng:

24.000.000 Exp

Tử, Lam, Lục Thủy Tinh

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Bóng Bạch Kim

Bóng hoàng kim

Bóng da

Tinh Hồng Bảo Thạch

Tẩy tủy kinh

Võ Lâm Mật tịch

Phúc Duyên Tiểu, Trung, Đại

Phi Phong Cấp 1

Phi Phong Cấp 2

Phi phong cấp 3

Ấn cấp 1

Ấn cấp 2

Ấn cấp 3

Mảnh Mặt Nạ Vương Giả 

Bảo rương đồ phổ Thanh Câu

Bảo rương đồ phổ Vân Lộc

Bảo rương đồ phổ Thương Lang

Bảo rương đồ phổ Huyền Viên

 

Mốc sử dụng Bóng Bạch Kim

Mốc 100 500 Triệu EXP, 1 Lục Bảo Châu, 1 Bảo rương đồ phổ Thương Lang
Mốc 200 1 Tỷ EXP, 2 Lục Bảo Châu, 2 Bảo rương đồ phổ Thương Lang
Mốc 500 2 Tỷ EXP, 3 Lục Bảo Châu, 1 Bảo rương đồ phổ Huyền Viên, 1 Phi Phong 4
Mốc 1000 5 Tỷ EXP, 3 Lục Bảo Châu, 2 Bảo rương đồ phổ Huyền Viên, 1 Ấn 4
Mốc 2000 10 Tỷ EXP, 5 Lục Bảo Châu, 3 Bảo rương đồ phổ Huyền Viên, 1 Phi Phong 5
Mốc 4000 20 Tỷ EXP, 10 Lục Bảo Châu, 2  Bảo rương đồ phổ Tữ Mảng, Trang Sức Long Thiên, 5 Sao Giáng Sinh
Mốc 6000 20 Tỷ EXP, 10 Lục Bảo Châu, 3  Bảo rương đồ phổ Tữ Mảng, 1 Nhật Ký Càn Khôn Phù, 5 Mảnh Mặt Nạ, 10 Sao Giáng Sinh
Sao Giáng Sinh

Khi đủ 10 Sao đến Npc Cây đào đổi 1 Boss Siêu Hoàng Kim ( ra ngoài thành click sử dụng gọi cây đào tiêu diệt sẽ rớt item vật phẩm quý hiếm )

Mảnh mặt nạ

10 Mảnh mặt nạ => Mặt nạ +1 kĩ năng (7 Ngày)

30 Mảnh mặt nạ => Mặt nạ +1 kĩ năng (30 Ngày)

Phần thưởng ngẫu nhiên khi đổi 10 Lục Bảo Châu

Đến Sứ Giả Hoạt Động để đổi 10 Lục Bảo Châu lấy phần thưởng ngẫu nhiên như sau

Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Hãn Huyết Long Câu Hắc Tinh Hổ Vương
Kim Tinh Hỗ Vương Phi phong cấp 5
Bạch Tinh Hổ Vương Mặt nạ vương giả (5 ngày)
1 Bảo rương đồ phổ Tữ Mảng  1 Bảo rương đồ phổ Huyền Viên
Mặt nạ vương giả (3 ngày) 1 Nhật Ký Càn Khôn Phù
Ngoài ra các bạn cũng nhận được 5.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn khi đổi Lục bảo châu