Tống Kim - Tóp Tuần Nhận Thưởng(NEW)

Sự kiện tóp tuần tống kim tính điểm

  • Áp dụng duy nhất trận 21h 
  • Tóp 1: 4 điểm
  • Tóp 2: 3 điểm
  • Tóp 3: 2 điểm
  • Tóp 4: 1 điểm 

yes Sau khi kết thúc trận GM sẽ lưu lại tóp

enlightenedÁp dụng từ 21h ngày 14/9 (thứ 3) đến 22h ngày 19/9 (chủ nhật). GM sẽ tổng kết và phát thưởng sáng ngày hôm sau


Phần thưởng tóp 1-2-3-4 như sau:

Tóp   Vòng Sáng Thưởng Khuyến Khích
1

5000 Vạn

 

2

4000 Vạn

 

3

3000 Vạn

 

4

2000 Vạn

Hạn sử dụng vòng là 1 tuần, đến tối chủ nhật tự động biến mất
Nhận thưởng vào thứ 2 10h sáng tại lễ quan